วิถีชีวิตของชาวปาย

เมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเฉพาะตัว  ไม่เพียงแต่ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่เมืองปายยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิต ชีวิตที่มีสีสันหลากหลายอันเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู้คนหลายเชื้อชาติ ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ที่นักเดินทางต่างอยากมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ประวัติศาสตร์เมืองปาย

เมืองปายเป็นเมืองที่มีคนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งเมืองปายเป็นเมืองสำคัญของล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปายได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็นอำเภอปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่ คนไทยวน (คนเมือง) ชาวไทใหญ่ ชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ เนื่องจากเมืองปายตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเมืองปายเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอน  และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย

นักท่องเที่ยวในยุคแรกๆ ของเมืองปาย เป็นนักเดินทางที่เป็นศิลปินกลุ่มผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเพียงเดินทางผ่านมา และตกหลุมรักเมืองปาย  เมืองเล็กๆ น่ารักแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม  แต่ยังมีวิถีชีวิตที่สงบ  เรียบง่าย  เหมือนเวลาแต่ละนาทีผ่านไปอย่างช้าๆ  เหมือนสายหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งยามเช้า นี่คือเสน่ห์ของเมืองปาย

ในยุคต่อมานักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ก็เริ่มเดินทางเข้ามาที่นี่  เริ่มจากแบคแพ็คเกอร์ จนถึงนักท่องเที่ยวตามกระแส  ปายต้อนรับผู้มาเยือนเหล่านี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  จนถึงวันนี้  ผู้คนมองว่าปายเปลี่ยนไป  ซึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามกระแสเวลา  ปายเพียงแค่เจริญขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  แต่แง่มุมที่งดงามของเมืองปายยังคงอยู่ ไม่ได้หายไปไหน  เพียงแต่ผู้คนไม่รู้ว่าจะตามหาเสน่ห์ดั้งเดิมของเมืองปายได้อย่างไร

เสน่ห์ของเมืองปาย

พวกเราชาวเมืองปาย  จึงรวมตัวกันเพื่อรื้อฟื้นเสน่ห์ของเมืองปายขึ้นมาสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง  และเพิ่มสีสันแห่งสุขภาพเข้าไปในวิถีชีวิตของเมืองปาย  โดยใช้โยคะเป็นสื่อ  เพราะโยคะ คือการอยู่กับตนเองและการดูลมหายใจเข้าออก  มุ่งหวังคือกิจกรรมที่เหมาะสมกับเมืองปายมากที่สุดในยุคนี้  เพราะปายมีความพร้อมในทุกด้านที่จะตอบสนองต่อการเป็น “เมืองแห่งโยคะ” ของประเทศไทย

และนี่คือ จุดกำเนิดของงานเทศกาลโยคะ ครั้งแรกของเมืองปาย