งานปายโยคะเฟสติวัล 2020

ที่มาในการจัดงานปายโยคะเฟสติวัล

เมืองปาย เมืองเล็กๆน่ารักที่เงียบสงบ ในอดีตเป็นทางผ่านระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มีผู้คนหลายชนเผ่า หลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกัน ต่อมาในปี 2540 -2549 เมืองปายเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแนวแบ็คแพคและกลุ่มศิลปิน นักคิด นักเขียน จากทั่วโลก ที่หลงใหลในเสน่ห์ความน่ารักของเมืองปาย
จนเมื่อปี 2551 มีนักท่องเที่ยวไทยหลั่งไหลมาเยือนปายอย่างมากมายจากกระแสภาพยนตร์ไทยเรื่อง รักจัง และ ปายอินเลิฟ ทาให้ปายเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมอย่างมาก คือเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่กลับทาให้เสน่ห์ดั้งเดิมของเมืองปายจางหายไป

ในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปายถึง 811,738 คนต่อปี (ข้อมูลจากททท.สานักงานแม่ฮ่องสอน) ซึ่งประมาณการว่า ในจานวนนี้ม ีนักท่องเที่ยวกว่า 30 % ชื่นชอบที่จะทากิจกรรมเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้า เดินป่า มวยไทย โดยเฉพาะการฝึกโยคะ ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอง และในแวดวงของผู้รักสุขภาพซึ่งเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกวัน และเมืองปายยังมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้าพุร้อน , สถานที่ธรรมชาติสวยงาม, อาหารสุขภาพรสชาติอร่อยและหลากหลาย แต่เมืองปายยังไม่มีการวางแผนระยะยาวที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

สโมสรโยคะและสุขภาพเมืองปาย ร่วมกับชาวอาเภอเมืองปาย จึงได้คิดโครงการจัดงาน PAI YOGA FESTIVAL  ขึ้น เพื่อโปรโมทเมืองปายในมิติใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวของผู้รักสุขภาพจากทั่วโลก โดยใช้กิจกรรมฝึกโยคะ, อาหารเพื่อสุขภาพ, และกลิ่นอายของวิถีชีวิตพื้นบ้านเป็นเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ ซึ่งจะนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการใช้จ่ายเงินที่มากขึ้น มาสู่เมืองปาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วน และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองปาย ช่วยรื้อฟื้นเสน่ห์ของเมืองปายให้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

และในปี 2017 งานเทศกาลโยคะเมืองปายก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวปาย ที่ต ้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ด ีมาสู่เมืองปาย

PAI YOGA FESTIVAL ครั้งที่ 1ในปี 2017 ประสบความสาเร็จและได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่ง ทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ รวมถึงชาวเมืองปายเอง จนนามาซึ่งกระแสต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงสุขภาพ ในบรรยากาศที่สวยงามสดชื่นของเมืองปาย, อาหารเพื่อ

สุขภาพต่างๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, โดยเฉพาะความตื่น ตัวในการเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง, ปั่นจักรยาน, มวยไทย, การฝึกกังฟู, รวมไปถึงกระแสการฝึกโยคะ ซึ่งมีทั้งชาวปายและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อฝึกโยคะในบรรยากาศงดงามท่ามกลางธรรมชาติของเมืองปาย มีการเปิดสตูดิโอโยคะในเมืองปายเพิ่มมากขึ้น มีครูโยคะในเมืองปายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้รักโยคะจากทั่วโลก

จากความสาเร็จเหล่านี้ท าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการจัดงาน PAI YOGA FESTIVAL ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นกิจกรรมประจาปี ซึ่งต้องมีในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทางสโมสรโยคะและสุขภาพเมืองปาย จึงได้ลงมติกาหนดวันจัดงานเทศกาลโยคะประจาปีของทุกๆปี ในช่วงวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เพราะโยคะ คือการมอบความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจ และในช่วงเวลานี้ คือช่วงที่เหมาะสมที่สุดในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เย็นสบาย ไม่มีฝน และเป็นช่วงท้ายของไฮซีซั่น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองปายออกไปได้ยาวขึ้น

ซึ่งทางผู้จัดงานหวังว่า ในอนาคต เมืองปายจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งโยคะของประเทศไทย ที่จะมีผู้รักโยคะจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาเพื่อฝึกโยคะและพักผ่อนจิตใจที่เมืองปายตลอดทั้งปี อย่างที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

สรุปจุดประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองปาย ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนและทากิจกรรมได้ตลอดทั้งปี
  • เพื่อส่งเสริมการฝึกโยคะในเมืองปายให้แพร่หลายเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
  • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองปายโดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ร ักสุขภาพ และนักท่องเที่ยวที่โหยหาความสงบและวิถีชีวิตเดิมๆ ของเมืองปายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว , มาใช้ชีวิต และใช้จ่ายในเมืองปายมากขึ้น
  • เพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองปายไปสู่มิติเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
  • รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนาไปมอบให้กับหน่วยงานและองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆอาทิ โรงพยาบาลปาย, โรงพยาบาลปางมะผ้า, โครงการช่วยเหลือชาวเขาของพระจูเลี่ยน เป็นต้น