สถานที่จัดงาน

ปาย ริเวอร์ บริดซ์ (Pai river bridge)
334 ตำบล แม่ฮี้ อำเภอ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130