สมัครเป็นผู้ขายในงาน

เงื่อนไขการลงทะเบียนเป็นผู้ชาย

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการร่วมเป็นผู้ค้าขายในงาน Pai Yoga Festival 2019 14-16 กุมภาพันธ์ 2562
พื้นที่ของท่านจะได้รับการอนุมัติหลังจากทีมงานได้รับใบสมัครและค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งที่ตั้งบูธ

ทางผู้จัดเปิดให้ท่านระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการ แต่โปรดทราบว่าท่านอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนั้นๆ หากมีผู้ขายรายอื่นทำการจองและจ่ายค่าสมัครมาก่อน  

MARKET ZONE

ช่วงเวลา : 8.00-18.00 น.
จำนวนผู้ขาย : 20 บูธ กลางแจ้ง
รายละเอียด : ผู้ขายจะได้รับพื้นที่ ขนาด 2x2 ม. พร้อมโต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 2 ตัว ทางผู้ขายสามารถนำเต๊นท์ขายของส่วนตัวมากางได้ แต่ขนาดต้องไม่เกิน 2x2 ม.

ค่าธรรมเนียม

1500 สำหรับ 3 วัน
หมายเหตุ  : ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกคืนได้

ลงทะเบียนสมัครได้ในเวบไซต์ www.paiyogafestival.com และ Facebook : Pai Yoga Festival