กิจกรรมในงาน

Yoga Zone

YOGA ZONE : จัดกิจกรรมฝึกโยคะเป็นหลัก โดย YOGA INSTRUCTORS ที่ม ีชื่อเสียง ในหลายรูปแบบ หลายสไตล์ และมุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของการฝึกโยคะ และการสอนโยคะ

แบ่งการสอนโยคะออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1.FOCUS & ( โฟกัสแต่ละจุดของร่างกาย เช่น LOWER BACK, ARMS LOWER BACK, BACK BEND )
2.YIN (NIDRA,RESTORATIVE,TAICHI)
3.YANG (FLOW, POWER )
4.YOGA THERAPY (บาบัด,แก้อาการต่างๆ)
5.KIDS YOGA (โยคะเด็ก) *เข้าร่วมฝึกฟรี

Art Zone & Music Zone

ART & MUSIC ZONE : จัดให้มีการแสดงดนตรี มีการจัดแสดงและจาหน่ายผลงานศิลปะ รวมถึงเวิร์คช้อปศิลปะของศิลปินในเมืองปายเช่น ภาพวาด, ผ้ามัดย้อม, ผ้าย้อมดิน, การทาบ้านดิน, การถักเชือก, ผ้าปัก ลลล

Market Zone

MARKET ZONE : ซุ้มขายอาหาร-เครื่องดื่มและสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยพันธมิตรผู้ประกอบการในเมืองปาย และชาวบ้านอาเภอปาย เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิกบ้านแม่เย็น, กลุ่มข้าวออร์แกนิก, กลุ่มผักผลไม้ปลอดสาร, กลุ่มทาถั่วเน่าและอาหารไทยใหญ่เพื่อสุขภาพบ้านแพมบก และบูธขายสินค้าสาหรับบุคคลภายนอก

Folk Medicine Zone

 

FOLK MEDICINE ZONE : กิจกรรมจากครูสอนฤๅษีดัดตน, นวดแผนไทยในท้องถิ่นจากกลุ่มชาวบ้านวัดป่าขาม,การทาลูกประคบ, การบาบัดโดยสมุนไพรพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้านเมืองแปง, และการย่าขางแบบโบราณ

Sponsor Zone

 

SPONSOR ZONE : จัดการออกบูธสินค้าของสปอนเซอร์