ลงทะเบียนร่วมฝีกโยคะ

รวม: บาท

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินเข้าธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 525-0-36247-8 ชื่อบัญชี น.ส. ฐิตารีย์ ลภัสวีรวงศ์ หรือ น.ส. มณีรัตน์ รุจนานนท์ แล้วแจ้งยืนยันที่ Facebook Inbox นะคะ